Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/koszty-osierocone-rozw/10447,Informacja-nr-352022.html
2023-10-04, 11:28

Informacja nr 35/2022

Informacja Prezesa URE nr 35/2022 w sprawie korekt kosztów osieroconych i korekt kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego na 2021 rok

Data publikacji : 27.07.2022

Opcje strony