Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/koszty-osierocone-rozw/2742,Ciag-dalszy-konsultacji-projektu-Informacja-dla-wytworcow-i-podmiotow-ktore-wcho.html
28.05.2024, 06:34

Ciąg dalszy konsultacji projektu „Informacja dla wytwórców i podmiotów, które wchodzą w skład grup kapitałowych o szczegółowym zakresie i sposobie przekazywania danych, zgodnie z art 28 ust. 1 ustawy KDT"

Warszawa, dnia 8 września 2008 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Mariusz Swora  
   
DPK – 7112/31(4)/2008/PK/AO   
 
Szanowni Państwo,
 

W ramach toczącego się procesu konsultacji przedstawiam poprawioną wersję „Informacji dla wytwórców i podmiotów, które wchodzą w skład grup kapitałowych o szczegółowym zakresie i sposobie przekazywania danych, o których mowa w art. 28 ust. 1 niezbędnych do obliczenia korekt, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 1 oraz art. 46 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 905 oraz z 2008 r. Nr 58, poz. 357)”, z uwzględnieniem uwag przekazanych do Urzędu Regulacji Energetyki.

Przedstawiam również wniesione przez Państwa wszystkie uwagi i zapytania wraz z krótkimi wyjaśnieniami i odpowiedziami.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z zapowiedzią zamieszczoną w piśmie z dnia 1 lipca 2008 r., zostały wysłane do uczestników konsultacji zaproszenia na robocze spotkanie w celu kontynuacji prac nad „Informacją dla wytwórców… „ oraz realizacją zadań zgodnie z Harmonogramem prac zawartym w tym dokumencie.

Spotkanie to odbędzie się w dniu 12 września 2008 r. o godzinie 10.00 w gmachu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., przy ulicy Kasprzaka 10/16 (parter) w Warszawie.

 

 

 

  Z poważaniem
   
  dr Mariusz Swora
 
 
Załączniki:

1) Wykaz uwag zainteresowanych stron ze stanowiskiem Prezesa URE.

2) Informacja dla wytwórców i podmiotów, które wchodzą w skład grup kapitałowych o szczegółowym zakresie i sposobie przekazywania danych, o których mowa w art. 28 ust. 1 niezbędnych do obliczenia korekt, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 1 oraz art. 46 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (wersja poprawiona wrzesień 2008)

Data publikacji : 08.09.2008
Data modyfikacji : 24.01.2014

Opcje strony