Nawigacja

Stawki opłaty przejściowej na rok 2010

Działając na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 905, z późn. zm.) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedstawia informację dotyczącą wysokości stawek opłaty przejściowej dla odbiorców końcowych, netto i brutto. Stawki te będą obowiązywały w terminie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

Data publikacji : 29.10.2009
Data modyfikacji : 24.01.2014

Opcje strony

do góry