Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/koszty-osierocone-rozw/3437,Korekta-roczna-kosztow-osieroconych-oraz-kosztow-powstalych-w-jednostkach-opalan.html
2023-09-29, 02:15

Korekta roczna kosztów osieroconych oraz kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2009 r.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla wytwórców i innych podmiotów, które wchodzą w skład grup kapitałowych, o szczegółowym zakresie i sposobie przekazywania informacji i danych, niezbędnych do obliczenia korekty rocznej kosztów osieroconych oraz kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2009 r.

Prezes URE do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, informuje wytwórców i inne podmioty wchodzące w skład grup kapitałowych, o szczegółowym zakresie i sposobie przekazania informacji i danych, niezbędnych do obliczenia korekt kosztów osieroconych oraz korekt kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego, powstałych w elektrowniach i elektrociepłowniach po wcześniejszym rozwiązaniu kontraktów długoterminowych (KDT).

Data publikacji : 26.02.2010
Data modyfikacji : 24.01.2014

Opcje strony