Nawigacja

Korekta końcowa kosztów osieroconych

Informacja dla wytwórców i innych podmiotów wchodzących w skład grup kapitałowych o szczegółowym zakresie i sposobie przekazywania informacji i danych niezbędnych do obliczenia korekty końcowej kosztów osieroconych w związku z zakończeniem okresu korygowania

Data publikacji : 29.03.2013
Data modyfikacji : 24.01.2014

Opcje strony

do góry