Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/koszty-osierocone-rozw/5186,Korekta-koncowa-kosztow-osieroconych.html
2023-10-01, 03:34

Korekta końcowa kosztów osieroconych

Informacja dla wytwórców i innych podmiotów wchodzących w skład grup kapitałowych o szczegółowym zakresie i sposobie przekazywania informacji i danych niezbędnych do obliczenia korekty końcowej kosztów osieroconych w związku z zakończeniem okresu korygowania

Data publikacji : 29.03.2013
Data modyfikacji : 24.01.2014

Opcje strony