Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/koszty-osierocone-rozw/5706,Korekta-roczna-kosztow-osieroconych-oraz-kosztow-powstalych-w-jednostkach-opalan.html
28.05.2024, 05:30

Korekta roczna kosztów osieroconych oraz kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2013 r.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla wytwórców i innych podmiotów, które wchodzą w skład grup kapitałowych, o szczegółowym zakresie i sposobie przekazywania informacji i danych, niezbędnych do obliczenia korekty rocznej kosztów osieroconych oraz kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2013 r.

Prezes URE do 31 marca każdego roku informuje wytwórców i inne podmioty wchodzące w skład grup kapitałowych, o szczegółowym zakresie i sposobie przekazania informacji i danych, niezbędnych do obliczenia korekt kosztów osieroconych oraz korekt kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego, powstałych w elektrowniach i elektrociepłowniach po wcześniejszym rozwiązaniu kontraktów długoterminowych (KDT).

Szczegóły dotyczące zakresu i sposobu przekazywania informacji i danych oraz konieczne do wypełnienia formularze znajdują się w poniższych załącznikach.

Data publikacji : 31.03.2014
Data modyfikacji : 01.04.2014

Opcje strony