Nawigacja

Zaktualizowane wytyczne oraz kwestionariusze dla przedsiębiorstw energetycznych

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedstawia zaktualizowane Wytyczne dotyczące zawartości planu rozwoju oraz jego aktualizacji w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz formularze niezbędne do opracowania projektu planu rozwoju oraz projektu jego aktualizacji.

Wytyczne te dotyczą przedsiębiorstw, które posiadają mniej niż 100 tys. odbiorców (tzw. przedsiębiorstwa przemysłowe) i określają minimalny zakres jaki powinien zawierać plan rozwoju oraz jego aktualizacja, sporządzane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze. zm.)

Data publikacji : 15.02.2019

Opcje strony

do góry