Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/rekompensaty-sektorowe/ceny-wskazniki/10157,Informacja-nr-42022.html
2023-03-28, 00:43

Informacja nr 4/2022

Informacja Prezesa URE nr 4/2022 w sprawie terminowej ceny uprawnień do emisji uwzględnianej przy obliczaniu rekompensat za rok 2021 oraz maksymalnego limitu środków finansowych przeznaczonych na przyznanie rekompensat za rok 2021

Data publikacji : 28.01.2022

Opcje strony