Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/rekompensaty-sektorowe/ceny-wskazniki/9275,Informacja-nr-62021.html
2023-03-31, 01:03

Informacja nr 6/2021

Informacja Prezesa URE (nr 6/2021) w sprawie terminowej ceny uprawnień do emisji uwzględnianej przy obliczaniu rekompensat za rok 2020 oraz maksymalnego limitu środków finansowych przeznaczonych na przyznanie rekompensat za rok 2020

Data publikacji : 25.01.2021
Data modyfikacji : 25.01.2021

Opcje strony