Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/rekompensaty-sektorowe/wysokosc-przyznanych-re/10694,Informacja-Prezesa-URE-nr-512022-o-lacznej-wysokosci-przyznanych-rekompensat-za-.html
2023-12-02, 23:25

Informacja Prezesa URE nr 51/2022 o łącznej wysokości przyznanych rekompensat za rok 2021 w podziale na poszczególne sektory i podsektory energochłonne

Data publikacji : 06.12.2022
Data modyfikacji : 24.01.2023

Opcje strony