Nawigacja

Prezes URE zaprasza do udziału w badaniu dotyczącym rynku mocy

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przygotował ankietę na temat funkcjonowania rynku mocy. Do udziału w badaniu zaproszeni są wszyscy uczestnicy rynku energii. Odpowiedzi można nadsyłać do 29 marca 2024 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami[1], w 2025 r. odbędzie się ostatnia aukcja główna rynku mocy. Natomiast do końca bieżącego roku Rada Ministrów jest zobowiązana do dokonania oceny funkcjonowania tego mechanizmu. Ocena ta - wraz z propozycjami wprowadzenia zmian, włącznie z likwidacją rynku mocy - zostanie przedstawiona Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z tym, Prezes URE przygotowuje ocenę funkcjonowania rynku mocy w Polsce, którą przekaże ministrowi właściwemu ds. energii. Jednym z jej elementów będzie opinia uczestników rynku energii. Aby zebrać te opinie URE przygotował badanie ankietowe.

Ankieta skierowana jest do wszystkich uczestników rynku energii. Na jej podstawie zostanie przygotowana zanonimizowana informacja zawierająca najważniejsze wnioski: ogólną ocenę rynku mocy oraz propozycje zmian w tym mechanizmie postulowane przez uczestników rynku.

Formularz ankiety składa się z 25 pytań podzielonych na sześć bloków tematycznych.

Na odpowiedzi czekamy do 29 marca 2024 r. Ankiety można przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: rynek.mocy@ure.gov.pl lub tradycyjnie na adres:

Urząd Regulacji Energetyki
Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich
ul. Towarowa 25a, 00-869 Warszawa

***

  • Rynek mocy jest rozwiązaniem regulacyjnym, które ma na celu zapobieganie sytuacji niedoboru energii elektrycznej w przyszłości poprzez stworzenie zachęt inwestycyjnych do budowy nowych i modernizowania już istniejących jednostek wytwórczych.
  • Rozwiązania te mają również aktywizować zarządzanie zużyciem energii i uelastycznić popyt na energię elektryczną.
  • Wprowadzenie rynku mocy zmieniło architekturę rynku energii z rynku jednotowarowego, na rynek dwutowarowy, gdzie transakcjom kupna-sprzedaży podlega nie tylko wytworzona energia elektryczna, ale również moc dyspozycyjna netto, czyli gotowość do dostarczania energii do sieci.
  • Wybór jednostek rynku mocy, które za odpowiednim wynagrodzeniem będą oferować nową usługę, jest dokonany w wyniku aukcji.

 


[1] Zgodnie z ustawą z 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U.2023 poz.2131).

 

Data publikacji : 09.02.2024
Data modyfikacji : 03.04.2024

Opcje strony

do góry