Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/zmiana-sprzedawcy-monit/5729,Odbiorcy-chetniej-zmieniaja-sprzedawcow-energii-elektrycznej.html
24.04.2024, 18:40

Odbiorcy chętniej zmieniają sprzedawców energii elektrycznej

Ostatni monitoring Prezesa URE wskazuje na wzrost liczby odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii elektrycznej, zarówno jeśli chodzi o odbiorców przemysłowych, jak i grupę gospodarstw domowych.

Z danych przedstawionych regulatorowi wynika, że na koniec lutego 2014 r. z prawa wyboru sprzedawcy skorzystało prawie 105 tysięcy odbiorców z grup taryfowych A, B, C (odbiorcy przemysłowi) i prawie  160 tysięcy gospodarstw domowych (grupa taryfowa G).  Oznacza to, że tylko w pierwszych dwóch miesiącach bieżącego roku na zamianę sprzedawcy energii zdecydowało się ponad 22 tysiące gospodarstw domowych.

Poniższy wykres przedstawia liczbę zmian sprzedawcy energii elektrycznej w wybranych miesiącach, w podziale na grupy taryfowe odbiorców:

 

Przypominamy: Chcąc zmienić sprzedawcę energii dokładnie zapoznaj się z warunkami proponowanej umowy przed jej podpisaniem. Jeśli umowa zostaje zawarta poza lokalem przedsiębiorcy (  np. gdy do domu puka akwizytor) i jej zapisy po wnikliwej lekturze nie odpowiadają odbiorcy - może ona ulec rozwiązaniu w ciągu 10 dni. Ważne: Więcej informacji na temat najważniejszych praw odbiorców zawiera opracowany przez URE  Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej.

 

Szczegółowe dane dotyczące liczby zmian sprzedawcy energii elektrycznej zawieraj Informacje dotyczące zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres XII 2007 r. do II 2014 r.

Data publikacji : 30.04.2014
Data modyfikacji : 15.12.2018

Opcje strony