Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/zmiana-sprzedawcy-monit/5966,Zmiany-sprzedawcy-energii-elektrycznej-w-2014-r.html
17.06.2024, 22:07

Zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w 2014 r.

Na przestrzeni ubiegłego roku liczba gospodarstw domowych, które zmieniły sprzedawcę energii elektrycznej wzrosła o ponad 112%. Od początku procesu liberalizacji rynku dokonało tego blisko 288 tys. gospodarstw.

Najnowsze dane z prowadzonego przez URE comiesięcznego monitoringu zmian sprzedawcy energii elektrycznej wskazują, że w grudniu 2014 r.  do nowego dostawcy przeszło 9 497 gospodarstw domowych i 982 podmioty instytucjonalne. W 2014 r. najwięcej takich przejść w przypadku gospodarstw domowych notowano w maju - ponad 16 tys. W przypadku podmiotów instytucjonalnych - w styczniu, kiedy dostawcę zmieniło ok. 8,4 tys. podmiotów.

Jak dowodzi poniższy wykres, od początku procesu liberalizacji rynku energii, czyli na przestrzeni ostatnich pięciu lat, zmiany dostawcy dokonało ok. 288 tys. gospodarstw domowych i blisko 123 tys. podmiotów instytucjonalnych. W 2014 r. dynamika zmian w przypadku tych pierwszych wyniosła 112,2%, a przypadku tych drugich - 32,6%.

Na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi

Więcej szczegółów o liczbie zmian sprzedawcy energii znajduje się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2010 r. do XII 2014 r.

Data publikacji : 10.02.2015
Data modyfikacji : 13.12.2018

Opcje strony