Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/zmiana-sprzedawcy-monit/6184,Systematyczny-wzrost-liczby-zmian-sprzedawcow-energii.html
23.07.2024, 22:15

Systematyczny wzrost liczby zmian sprzedawców energii

Jak wskazują najnowsze dane z monitoringu prowadzonego przez URE, w okresie od początku lutego do końca kwietnia br., sprzedawcę energii elektrycznej zmieniało w każdym z tych miesięcy ok. 10 tys. gospodarstw domowych i ok. 2,5 tys. podmiotów instytucjonalnych.

Od początku procesu liberalizacji rynku energii elektrycznej, do końca kwietnia br., sprzedawcę energii zmieniło blisko 329 tys. gospodarstw domowych i niemal 140 tys. innych podmiotów. Przebieg procesu tych zmian pokazuje poniższy wykres.

(na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi)

Więcej szczegółów o liczbie zmian sprzedawcy energii znajduje się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2010 r. do IV 2015 r.

Data publikacji : 09.06.2015
Data modyfikacji : 13.12.2018

Opcje strony