Nawigacja

Zmiany sprzedawców energii w maju 2015

Prowadzony przez URE comiesięczny monitoring wskazuje, że w maju br. do nowego dostawcy przeniosło się blisko 7,9 tys. gospodarstw domowych i niemal 2 tys. podmiotów instytucjonalnych.

W okresie od początku lutego do końca kwietnia br., sprzedawcę energii elektrycznej zmieniało w każdym z tych miesięcy ok. 10 tys. gospodarstw domowych i ok. 2,5 tys. podmiotów instytucjonalnych. W maju 2015 r. dynamika zmian była nieco niższa - zdecydowało się na nie 7865 gospodarstw domowych i 1981 innych podmiotów. 

Od początku procesu liberalizacji rynku energii elektrycznej, do końca maja br., sprzedawcę energii zmieniło blisko 337 tys. gospodarstw domowych i niemal 142 tys. innych podmiotów. Przebieg procesu tych zmian pokazuje poniższy wykres.

(na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi)

Więcej szczegółów o liczbie zmian sprzedawcy energii znajduje się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2010 r. do V 2015 r.

Data publikacji : 01.07.2015
Data modyfikacji : 13.12.2018

Opcje strony

do góry