Nawigacja

Częstsze zmiany sprzedawców energii w październiku 2015

Najnowszy, comiesięczny monitoring prowadzony przez URE wskazuje, że w październiku 2015 r. ponownie zwiększyła się liczba zmian sprzedawców energii elektrycznej. O ile we wrześniu podmioty instytucjonalne dokonały 2 604 zmian, to w październiku br. liczba ta wyniosła 4 040. W przypadku gospodarstw domowych we wrześniu przeprowadzono 7 267 zmian, a w październiku 2015 r. już 10 566.

Liczbę zmian sprzedawców od początku procesu liberalizacji rynku energii elektrycznej przedstawia poniższy wykres.

(na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi)

Więcej szczegółów o liczbie zmian sprzedawcy energii znajduje się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2007 r. do X 2015 r.

Data publikacji : 07.12.2015
Data modyfikacji : 13.12.2018

Opcje strony

do góry