Nawigacja

Podsumowanie zmian sprzedawców energii w listopadzie 2015

W listopadzie br. ponad 5,3 tys. gospodarstw domowych i blisko 1,3 tys. podmiotów instytucjonalnych dokonało zmiany sprzedawcy.

Ostatni monitoring URE wskazuje, że od początku procesu liberalizacji rynku energii elektrycznej, do końca listopada br. sprzedawcę energii zmieniło ponad 378 tys. gospodarstw domowych i niemal 156 tys. innych podmiotów. Stanowi to wzrost odpowiednio o 31,4% i 27% w stosunku do liczby zmian sprzedawców wg stanu na koniec 2014 r. Przebieg procesu tych zmian pokazuje poniższy wykres.

(na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi)

Więcej szczegółów o liczbie zmian sprzedawcy energii znajduje się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2007 r. do XI 2015 r.

Data publikacji : 30.12.2015
Data modyfikacji : 13.12.2018

Opcje strony

do góry