Nawigacja

Monitoring zmian sprzedawcy energii elektrycznej

Jak wynika z cyklicznego monitoringu URE, w lutym 2016 r. zmiany sprzedawcy dokonało 6 970 gospodarstw domowych (grupa taryfowa G). Natomiast wśród odbiorców z grupy taryfowej A, B i C (odbiorcy przemysłowi) odnotowano 995 takich zmian.

Liczba odbiorców z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec lutego 2016 r. zwiększyła się od końca XII 2015 r. o 5,8%, natomiast liczba odbiorców w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), wzrosła o 3,8%.

Liczbę odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii w podziale na grupy odbiorców prezentuje poniższy wykres:

(na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi)

Szczegóły dotyczące liczby zmian sprzedawcy energii znajdują się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2007 r. do II 2016 r.

Data publikacji : 08.04.2016
Data modyfikacji : 13.12.2018

Opcje strony

do góry