Nawigacja

Monitoring zmian sprzedawcy energii elektrycznej

Jak wynika z cyklicznego monitoringu prowadzonego przez URE, liczba odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę w grupach taryfowych A,B,C wg stanu na koniec maja 2016 r. zwiększyła się od końca 2015 r. o 6,9%, a liczba odbiorców w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G) - wzrosła o 7,8%.

W kwietniu br. zmiany sprzedawcy dokonało 4 683 gospodarstw domowych (grupa taryfowa G), podczas gdy w maju br. liczba ta wyniosła 6 547. Natomiast wśród odbiorców z grup taryfowych A, B, C (odbiorcy przemysłowi) liczba zmian sprzedawcy odnotowana w kwietniu 2016 r. wynosiła 761, podczas gdy w maju br. przeprowadzono takich zmian 278.

Liczbę odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii w podziale na grupy odbiorców prezentuje poniższy wykres:

(na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi)

Szczegóły dotyczące liczby zmian sprzedawcy energii znajdują się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2007 r. do V 2016 r.

Data publikacji : 08.07.2016
Data modyfikacji : 13.12.2018

Opcje strony

do góry