Nawigacja

Najnowsze wyniki monitoringu zmian sprzedawcy energii elektrycznej

Cyklicznie przeprowadzany w URE monitoring zmian sprzedawcy energii elektrycznej wskazuje na dalszy wzrost liczby zmian sprzedawcy energii elektrycznej w grupach taryfowych A, B, C (odbiorcy przemysłowi) oraz grupie taryfowej G (gospodarstwa domowe).

Według stanu na koniec czerwca 2016 r. liczba odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę  wyniosła kolejno: w grupach taryfowych A, B, C - 170 107, a w grupie taryfowej G - 427 214, co oznacza wzrost od końca 2015 r. o 7,3 % wśród odbiorców przemysłowych i o 9,2% w grupie gospodarstw domowych.

W czerwcu 2016 r. zmiany sprzedawcy dokonało  dokładnie 549 odbiorców przemysłowych, podczas gdy w maju br. liczba ta wyniosła 278. Natomiast wśród gospodarstw domowych liczba zmian sprzedawcy odnotowana w czerwcu 2016 r. wynosiła 5 252, w stosunku do 6 547 zmian przeprowadzonych w maju br.

Liczbę odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii w podziale na grupy odbiorców prezentuje poniższy wykres:

(na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi)

Szczegóły dotyczące liczby zmian sprzedawcy energii znajdują się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2007 r. do VI 2016 r.

Data publikacji : 01.08.2016
Data modyfikacji : 13.12.2018

Opcje strony

do góry