Nawigacja

Wzrosła liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych

We wrześniu br. zmiany sprzedawcy dokonało 6 234 gospodarstw domowych (grupa taryfowa G), podczas gdy w październiku br. liczba ta wyniosła 6 801.

Natomiast wśród odbiorców z grupy taryfowej A, B, C (odbiorcy przemysłowi) liczba zmian sprzedawcy odnotowana we wrześniu 2016 r. wynosiła 811, podczas gdy w październiku br. przeprowadzono takich zmian 761.

Liczbę odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii w podziale na grupy odbiorców prezentuje poniższy wykres:

(na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi)

Szczegóły dotyczące liczby zmian sprzedawcy energii znajdują się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2007 r. do X 2016 r.

Data publikacji : 25.11.2016
Data modyfikacji : 13.12.2018

Opcje strony

do góry