Nawigacja

Liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych

Jak wynika z monitoringu prowadzonego przez URE, wg stanu na koniec marca 2017 r., liczba odbiorców przemysłowych (grupy taryfowe A, B, C), którzy zmienili sprzedawcę energii, wzrosła od końca 2016 r. o 4,4%. Natomiast wśród odbiorców w gospodarstwach domowych - grupa taryfowa G - nastąpił wzrost o 4,9%.

W lutym br. zmiany sprzedawcy dokonało 7 383 gospodarstw domowych, podczas gdy w marcu br. liczba ta wyniosła 8 091. Natomiast wśród odbiorców przemysłowych - liczba zmian sprzedawcy odnotowana w lutym 2017 r. wynosiła 850, podczas gdy w marcu br.  przeprowadzono takich zmian 731.

Liczbę odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii w podziale na grupy odbiorców prezentuje poniższy wykres:

(Na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi)

Szczegóły dotyczące zmian sprzedawcy energii znajdują się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2007 r. do III 2017 r.

Data publikacji : 10.05.2017
Data modyfikacji : 13.12.2018

Opcje strony

do góry