Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/zmiana-sprzedawcy-monit/7089,Wzrost-liczby-zmian-sprzedawcy-energii-elektrycznej.html
18.07.2024, 10:02

Wzrost liczby zmian sprzedawcy energii elektrycznej

Jak wynika z cyklicznego monitoringu URE, kolejny miesiąc nieznacznie wzrosła liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej. W marcu 2017 r. zmiany sprzedawcy dokonało 8 091 gospodarstw domowych (grupa taryfowa G), podczas gdy w kwietniu br. liczba ta wyniosła 8 206.

Natomiast wśród odbiorców z grupy taryfowej A, B, C (odbiorcy przemysłowi) liczba zmian sprzedawcy odnotowana w marcu 2017 r. wynosiła 731, podczas gdy w kwietniu br. przeprowadzono takich zmian 921.

Liczbę odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii w podziale na grupy odbiorców prezentuje poniższy wykres:

Na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi.

Szczegóły dotyczące liczby zmian sprzedawcy energii znajdują się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2007 r. do IV 2017 r.

Data publikacji : 23.06.2017
Data modyfikacji : 13.12.2018

Opcje strony