Nawigacja

Liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych

Jak wynika z monitoringu prowadzonego przez URE, wg stanu na koniec maja 2017 r., liczba odbiorców przemysłowych (grupy taryfowe A, B, C), którzy zmienili sprzedawcę energii, wzrosła od końca 2016 r. o 5,4%. Natomiast wśród odbiorców w gospodarstwach domowych - grupa taryfowa G - nastąpił wzrost o 8,4%.

W kwietniu br. zmiany sprzedawcy dokonało 8 206 gospodarstw domowych, podczas gdy w maju br. liczba ta wyniosła 8 047. Natomiast wśród odbiorców przemysłowych - liczba zmian sprzedawcy odnotowana w kwietniu 2017 r. wynosiła 921, podczas gdy w maju br.  przeprowadzono takich zmian 712.

Liczbę odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii w podziale na grupy odbiorców prezentuje poniższy wykres:

Na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi)

Szczegóły dotyczące zmian sprzedawcy energii znajdują się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2007 r. do V 2017 r.

Data publikacji : 07.07.2017
Data modyfikacji : 13.12.2018

Opcje strony

do góry