Nawigacja

Liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych

Z monitoringu prowadzonego przez URE, wg stanu na koniec czerwca 2017 r. wynika, że liczba odbiorców przemysłowych (grupy taryfowe A, B, C), którzy zmienili sprzedawcę energii, wzrosła od końca 2016 r. o 5,8%. Natomiast wśród odbiorców w gospodarstwach domowych - grupa taryfowa G - nastąpił wzrost o 10,5%.

W maju br. zmiany sprzedawcy dokonało 8 047 gospodarstw domowych, podczas gdy w czerwcu br. liczba ta wyniosła 9 350. Natomiast wśród odbiorców przemysłowych - liczba zmian sprzedawcy odnotowana w maju  wynosiła 712, podczas gdy w czerwcu przeprowadzono takich zmian 660.

Liczbę odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii w podziale na grupy odbiorców prezentuje poniższy wykres:

Na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi

Szczegóły dotyczące zmian sprzedawcy energii znajdują się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2007 r. do VI 2017 r.

Data publikacji : 08.08.2017
Data modyfikacji : 13.12.2018

Opcje strony

do góry