Nawigacja

Liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej - najnowsze dane

Na podstawie monitoringu prowadzonego przez URE, według stanu na koniec lipca 2017 r. wynika, że liczba odbiorców przemysłowych (grupy taryfowe A, B, C), którzy zmienili sprzedawcę energii, wzrosła od końca 2016 r. o 6,4%. Natomiast wśród odbiorców w gospodarstwach domowych - grupa taryfowa G - nastąpił wzrost o 11,8%.

Wśród odbiorców przemysłowych - liczba zmian sprzedawcy odnotowana w czerwcu wynosiła 660, podczas gdy w lipcu przeprowadzono więcej takich zmian, bo 1 170. Natomiast w grupie taryfowej G w czerwcu br. dokonano więcej zmian bo 9 350, niż w kolejnym miesiącu - lipcu br., kiedy liczba ta wyniosła 6 415.

Liczbę odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii w podziale na grupy odbiorców prezentuje poniższy wykres:

Na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi

Szczegóły dotyczące zmian sprzedawcy energii znajdują się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2007 r. do VII 2017 r.

Data publikacji : 21.09.2017
Data modyfikacji : 13.12.2018

Opcje strony

do góry