Nawigacja

Wzrosła liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i w biznesie

Wg stanu na koniec września 2017 r. liczba odbiorców w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), którzy zmienili sprzedawcę energii, wzrosła w tym roku o 14,4%. Natomiast wśród odbiorców przemysłowych - grupy taryfowe A, B, C - nastąpił wzrost o 7,1%.

W sierpniu br. zmiany sprzedawcy dokonało 5 607 gospodarstw domowych, podczas gdy we wrześniu br. liczba ta wyniosła 5 966. Wśród odbiorców przemysłowych - liczba zmian sprzedawcy odnotowana w sierpniu 2017 r. wynosiła 570, podczas gdy we wrześniu br. przeprowadzono takich zmian 516.

Liczbę odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii od początku wprowadzenia TPA w podziale na grupy odbiorców prezentuje poniższy wykres:

Na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi, oprac. URE

Szczegóły dotyczące zmian sprzedawcy energii znajdują się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2007 r. do IX 2017 r.

Data publikacji : 15.11.2017
Data modyfikacji : 13.12.2018

Opcje strony

do góry