Nawigacja

Systematyczny wzrost liczby odbiorców energii korzystających z prawa wyboru sprzedawcy - dane za okres od XII 2007 r. do II 2018 r.

Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A, B, C wg stanu na koniec lutego 2018 r. wyniosła 194 261, a więc zwiększyła się od końca 2017 r. o 6 030 (wzrost o 3,2%). Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G) wyniosła 558 278 - wzrost od końca ub.r. o 11 411, czyli o 2,1%.

Na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi, Operatorzy przysyłają powyższe dane do Prezesa URE do każdego 20 dnia miesiąca z zastrzeżeniem, że są to dane szacunkowe.

Szczegóły dotyczące zmian sprzedawcy energii, w tym dane dot. poszczególnych operatorów znajdują się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2007 r. do II 2018 r.

Data publikacji : 28.03.2018
Data modyfikacji : 13.12.2018

Opcje strony

do góry