Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/zmiana-sprzedawcy-monit/7542,Zmiany-sprzedawcy-energii-elektrycznej-najnowsze-dane.html
17.06.2024, 23:00

Zmiany sprzedawcy energii elektrycznej - najnowsze dane

Liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec marca 2018 r. (grupa taryfowa G), wyniosła 563 026, a więc zwiększyła się od końca 2017 r. o 16 159, co stanowi wzrost o 3%.

Na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi, Operatorzy przysyłają powyższe dane do Prezesa URE do każdego 20 dnia miesiąca z zastrzeżeniem, że są to dane szacunkowe.

Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A, B, C wg stanu na koniec marca 2018 r. wyniosła 194 819, a więc zwiększyła się od końca 2017 r. o 6 588, co stanowi wzrost o 3,5%.

Szczegóły dotyczące zmian sprzedawcy energii, w tym dane dot. poszczególnych operatorów znajdują się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2007 r. do III 2018 r.

Data publikacji : 11.05.2018
Data modyfikacji : 13.12.2018

Opcje strony