Nawigacja

Informacje dotyczące zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w okresie od XII 2007 r. do V 2018 r.

Zgodnie z obowiązującą w krajach Unii Europejskiej zasadą TPA (Third Party Access), zwaną zasadą dostępu strony trzeciej do sieci, odbiorcy końcowi w Polsce mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy. Na decyzję o ewentualnej zmianie sprzedawcy wpływają takie czynniki jak: stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany czy liczba konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku. W Polsce odnotowujemy systematyczny wzrost liczby konsumentów energii korzystających z tego prawa.

Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec maja 2018 r. wyniosła 196 103, a więc zwiększyła się od końca XII 2017 r. o 7 872, co stanowi wzrost o 4,2%. Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec maja 2018 r. (grupa taryfowa G), wyniosła 573 604, a więc zwiększyła się od końca XII 2017 r. o 26 737, co stanowi wzrost o 4,9%.

(na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi, Operatorzy przysyłają powyższe dane do Prezesa URE do każdego 20 dnia miesiąca z zastrzeżeniem, że są to dane szacunkowe).

Szczegóły dotyczące zmian sprzedawcy energii, w tym dane dot. poszczególnych operatorów znajdują się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2007 r. do V 2018 r.

Data publikacji : 29.06.2018
Data modyfikacji : 13.12.2018

Opcje strony

do góry