Nawigacja

Informacje dotyczące zmiany sprzedawcy energii w wybranych miesiącach od XII 2007 r. do VII 2018 r.

Zgodnie z obowiązującą w krajach Unii Europejskiej zasadą TPA (Third Party Access), czyli zasadą dostępu strony trzeciej do sieci, odbiorcy końcowi w Polsce mogą korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy. Na decyzję o ewentualnej zmianie sprzedawcy wpływają takie czynniki jak: stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany czy liczba konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku. W Polsce odnotowujemy systematyczny wzrost liczby konsumentów energii korzystających z tego prawa.

Liczba zmian sprzedawcy przez odbiorców z grupy taryfowej A,B,C w czerwcu 2018 r. wyniosła 858, natomiast w lipcu 2018 r. liczba zmian sprzedawcy wyniosła 796. Natomiast w grupie taryfowej G w czerwcu 2018 r. przeprowadzono 4 454 zmian sprzedawcy, a w lipcu 2018 r. liczba ta wyniosła 4 563 zmian.

Informacje dotyczące liczby zmian sprzedawcy w I-VII 2018 r.

(na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi)

Szczegóły dotyczące zmian sprzedawcy energii, w tym dane dot. poszczególnych operatorów znajdują się w Informacji dotyczącej zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2007 r. do VII 2018 r.

Data publikacji : 03.09.2018
Data modyfikacji : 13.12.2018

Opcje strony

do góry