Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/zmiana-sprzedawcy-monit/8055,Zmiany-sprzedawcy-energii-elektrycznej-w-okresie-od-XII-2007-r-do-X-2018-r.html
25.05.2024, 00:56

Zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w okresie od XII 2007 r. do X 2018 r.

Jak wynika z cyklicznego monitoringu URE, na koniec października 2018 r. liczba odbiorców w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), którzy zmienili sprzedawcę energii, wzrosła w tym roku o 9,2%. Natomiast wśród odbiorców przemysłowych - grupy taryfowe A, B, C - nastąpił wzrost o 6,2%.

We wrześniu br. zmiany sprzedawcy dokonało 4 491 gospodarstw domowych, podczas gdy w październiku br. liczba ta wyniosła 4 809. Wśród odbiorców przemysłowych - liczba zmian sprzedawcy odnotowana we wrześniu 2018 r. wynosiła 425, podczas gdy w październiku br. przeprowadzono takich zmian 1 319.

Liczbę odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii w okresie styczeń-październik 2018 r. w podziale na grupy odbiorców prezentuje poniższy wykres:

(na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi)

Szczegóły dotyczące zmian sprzedawcy energii znajdują się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2007 r. do X 2018 r.

Data publikacji : 05.12.2018

Opcje strony