Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/zmiana-sprzedawcy-monit/8289,Zmiany-sprzedawcy-w-wybranych-miesiacach-w-okresie-od-XII-2007-r-do-IV-2019-r.html
2020-08-04, 22:10

Zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach w okresie od XII 2007 r. do IV 2019 r.

Liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), wg stanu na koniec kwietnia 2019 r. wyniosła 625 206 i zwiększyła się od końca XII 2018 r. o 20 594.

Jak wynika z cyklicznego monitoringu URE, liczba zmian sprzedawcy przez odbiorców z grupy taryfowej A,B,C w marcu 2019 r. wyniosła 394, natomiast w kwietniu 2019 r. dokonano 460 zmian. W grupie taryfowej G w marcu 2019 r. przeprowadzono 5 384 zmian sprzedawcy, a w kwietniu 2019 r. liczba ta wyniosła 5 904 zmian.

 

 

Szczegóły dotyczące zmian sprzedawcy energii znajdują się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2007 r. do IV 2019 r.

 
   

 

Data publikacji : 14.06.2019
Data modyfikacji : 14.06.2019

Opcje strony