Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/zmiana-sprzedawcy-monit/8430,Zmiany-sprzedawcy-energii-elektrycznej-od-XII-2007-r-do-VIII-2019-r.html
2021-10-23, 20:21

Zmiany sprzedawcy energii elektrycznej od XII 2007 r. do VIII 2019 r.

Jak wynika z cyklicznego monitoringu URE, na koniec sierpnia 2019 r., liczba odbiorców przemysłowych (grupy taryfowe A, B, C), którzy zmienili sprzedawcę energii wyniosła 209 273, a więc zwiększyła się od końca grudnia 2018 r. o 8 268. Natomiast wśród odbiorców w gospodarstwach domowych liczba ta wyniosła 642 055, a więc zwiększyła się od końca 2018 r. o 37 443.

Liczba zmian sprzedawcy przez odbiorców z grupy taryfowej A,B,C w sierpniu 2019 r. wyniosła 289, natomiast w grupie taryfowej G w tym samym miesiącu  przeprowadzono 4 128  zmian sprzedawcy.

Dane te pochodzą z „Ankiety miesięcznej dot.  informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad Generalnymi Umowami Dystrybucyjnymi (GUD) oraz Generalnymi Umowami Dystrybucyjnymi dla Usługi Kompleksowej (GUD-K)". Badaniem w 2019 r. objęte zostały 33 podmioty.

Szczegóły dotyczące zmian sprzedawcy energii znajdują się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach

Data publikacji: 07.10.2019
Data modyfikacji: 08.10.2019

Opcje strony