Nawigacja

Zmiany sprzedawcy energii elektrycznej – dane do października 2019 r.

Jak wynika z cyklicznego monitoringu URE, na koniec października 2019 r., liczba odbiorców przemysłowych (grupy taryfowe A, B, C), którzy zmienili sprzedawcę energii wyniosła 209 780, a więc zwiększyła się od początku tego roku o 8 775. Wśród odbiorców w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), liczba ta wyniosła 649 440, co oznacza wzrost od początku 2019 roku o 44 828.

Liczba zmian sprzedawcy przez odbiorców z grupy taryfowej A,B,C w październiku 2019 r. wyniosła 365, natomiast w grupie taryfowej G w tym samym miesiącu  przeprowadzono 4250  zmian sprzedawcy.

Dane te pochodzą z „Ankiety miesięcznej dot.  informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad Generalnymi Umowami Dystrybucyjnymi (GUD) oraz Generalnymi Umowami Dystrybucyjnymi dla Usługi Kompleksowej (GUD-K)". W 2019 r. badaniem objęte zostały 33 podmioty.

Więcej informacji  na temat zmian sprzedawcy w zakładce „Zmiana sprzedawcy – monitoring”.

Data publikacji: 06.12.2019

Opcje strony

do góry