Nawigacja

Zmiany sprzedawcy energii elektrycznej – stan na koniec kwietnia 2020 r.

Jak wynika z cyklicznego monitoringu prowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki, na koniec kwietnia 2020 r. liczba odbiorców przemysłowych (grupy taryfowe A, B, C), którzy zmienili sprzedawcę energii wyniosła 214 083, co oznacza wzrost od końca 2019 r. o 4 148 tj. o 1,98%.

Wśród odbiorców w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), liczba ta wyniosła 676 585, a więc zwiększyła się od końca 2019 r. o 19 362, co stanowi wzrost o 2,9%.

Dane te pochodzą z „Ankiety miesięcznej dotyczącej  informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad Generalnymi Umowami Dystrybucyjnymi (GUD) oraz Generalnymi Umowami Dystrybucyjnymi dla Usługi Kompleksowej (GUD-K)".

Więcej informacji na temat zmian sprzedawcy w zakładce „Zmiana sprzedawcy – monitoring”.

Data publikacji : 04.06.2020
Data modyfikacji : 04.06.2020

Opcje strony

do góry