Nawigacja

Co to jest „grupa przyłączeniowa” do sieci ciepłowniczej?

Zagadnienie to reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych.
Zgodnie z § 5 tego rozporządzenia podział podmiotów na grupy przyłączeniowe jest dokonywany w zależności od rodzaju należących do tych podmiotów obiektów przyłączanych do sieci ciepłowniczej, z uwzględnieniem następujących kryteriów:

  1. charakterystyki technicznej przyłączanych źródeł ciepła;
  2. rodzaju i parametrów technologicznych nośnika ciepła oraz sposobu ich regulacji;
  3. rodzajów i parametrów technicznych przyłączanych sieci ciepłowniczych należących do innych przedsiębiorstw energetycznych;
  4. rodzajów i parametrów technicznych węzłów cieplnych i instalacji odbiorczych;
  5. wielkości zamówionej mocy cieplnej dla przyłączanych obiektów.

Szczegółowe wymagania techniczne w zakresie przyłączania do sieci ciepłowniczych źródeł ciepła, sieci ciepłowniczych czy urządzeń odbiorców ciepła określone są w załączniku do tego rozporządzenia, które wskazuje wymagania techniczne w zakresie przyłączania do sieci ciepłowniczych urządzeń, instalacji i sieci zarówno odbiorców ciepła, jak i wytwórców ciepła.

Data publikacji : 23.05.2011
Data modyfikacji : 11.10.2012

Opcje strony

do góry