Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/konsumenci/faq-czesto-zadawane-py/energia-elektryczna/3546,Do-kiedy-nalezy-oplacic-rachunek-za-energie-elektryczna-aby-nie-narazic-sie-na-n.html
15.06.2024, 13:37

Do kiedy należy opłacić rachunek za energię elektryczną, aby nie narazić się na nie terminowe wniesienie opłaty?

Terminowość dokonywania opłat

  1. Gdy opłacamy rachunek bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta - można to zrobić najpóźniej w dniu wskazanym na rachunku.
  2. W przypadku dokonywania opłat za pośrednictwem banku lub poczty, należy przelewów/przekazów dokonywać odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu wskazanym na rachunku przelana/ przekazana przez nas kwota opłaty znalazła się na koncie przedsiębiorstwa energetycznego. Tak właśnie należy uczynić, aby nie narazić się na nie terminowe wniesienie opłaty.

Stan prawny

Kwestia ta wymaga wyjaśnienia trzech pojęć, tj.: terminu spełnienia świadczenia (mówi o nim art. 455 Kodeksu Cywilnego), miejsca spełnienia przez dłużnika świadczenia (którym jest odbiorca energii elektrycznej/gazu) oraz miejsca wykonania zobowiązania.

  1. Terminem spełnienia świadczenia - jest data wskazana na rachunku - fakturze, wystawionej przez wierzyciela (jakim jest przedsiębiorstwo energetyczne). Oznacza to, że najpóźniej w tym dniu wierzyciel powinien otrzymać świadczenie, choć może go otrzymać także wcześniej lecz nie później. Przez dzień zapłaty rozumie się bowiem dzień, w którym zapłata faktycznie następuje.
  2. Miejsce spełnienia świadczenia przez dłużnika, którym w tym przypadku jest odbiorca paliw gazowych lub energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa energetyczne na wystawianych rachunkach - fakturach prawidłowo przywołują przepis art. 454 § 1 KC, który brzmi „Jeżeli miejsce spełnienia świadczenia nie jest oznaczone ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione w miejscu, gdzie w chwili powstania zobowiązania dłużnik miał zamieszkanie lub siedzibę. Jednakże świadczenie pieniężne powinno być spełnione w miejscu zamieszkania lub w siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia; (…)”. Oznacza to, że świadczenie, jakim jest opłata za pobrane paliwo gazowe lub energię elektryczną, musi być spełnione w terminie wskazanym przez przedsiębiorstwo energetyczne w jego siedzibie. Aby dotrzymać obu tych warunków można opłaty za pobraną energię czy gaz wnosić bezpośrednio w siedzibach oddziałów przedsiębiorstw energetycznych (BOK) albo za pośrednictwem banku lub poczty, lecz zawsze pamiętając o wskazanym na rachunku terminie.
  3. Miejscem wykonania zobowiązania - w obrocie bezgotówkowym miejscem wykonania zobowiązania jest miejsce, w którym znajduje się rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego, a nie miejsce, w którym nastąpiło obciążenie rachunku odbiorcy. Odbiorca ponosi zatem ryzyko związane z terminem przekazania przedsiębiorstwu energetycznemu wskazanej na rachunku kwoty opłaty. W omawianym przypadku oznacza to, że opłata za pobraną energię lub gaz musi znaleźć się na rachunku przedsiębiorstwa energetycznego najpóźniej w dniu wskazanym na naszym rachunku - fakturze.
Data publikacji : 25.05.2010
Data modyfikacji : 13.07.2020

Opcje strony