Nawigacja

Ostrzeżenia

Ostrzeżenia konsumenckie

Działania Prezesa URE w zakresie ochrony uzasadnionych interesów odbiorców

Do zakresu działania Prezesa URE, zgodnie z ustawą ‒ Prawo energetyczne, należy podejmowanie działań informacyjnych mających na celu ochronę uzasadnionych interesów odbiorców paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym. Jednym z takich działań jest publikowanie na stronie internetowej URE informacji dotyczących powtarzających się lub istotnych problemów prowadzących do sporów między przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym, a także o przedsiębiorstwach energetycznych, na które zostały złożone uzasadnione skargi tych odbiorców dotyczące przedmiotowych problemów.

Najbardziej znaczące działania Prezesa URE w zakresie ochrony uzasadnionych interesów odbiorców ws. konkretnych przedsiębiorstw znajdują się w poniższych informacjach i komunikatach opublikowanych na stronach URE:

Data publikacji : 16.11.2018
Data modyfikacji : 07.08.2023

Opcje strony

do góry