Nawigacja

Organizacje, które udzielają informacji na temat racjonalizacji zużycia energii elektrycznej

Poniżej wskazujemy adresy niektórych organizacji zajmujących się racjonalizacją zużycia energii. Dysponują one literaturą fachową, mają własne bazy danych, niekiedy ułatwiają kontakty między przedsiębiorcami, świadczą usługi doradcze, prowadzą audyt energetyczny oraz szkolenia.

 • Agencja Doradztwa Energetycznego, ul. Tarnogórska 114 E, 44-100 Gliwice, tel. (32) 30 15 628, www.ade.slask.pl.
 • Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych, ul. św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków, tel. 606 223 128, www.certyfikatorzy.org.pl
 • Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii, ul. Kwidzyńska 14, 91-334 Łódź, tel. (42) 640 60 14, fax (42) 640 65 38, www.auipe.pl.
 • Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, ul. Rymera 3/4, 40-048 Katowice, tel. (32) 203 51 14, www.office.fewe.pl.
 • Fundacja Poszanowania Energii, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, tel. (22) 50 54 772, fax (22) 825 86 70, www.fpe.org.pl.
 • Fundacja WWF Polska, Biuro WWF w Warszawie, ul. Wiśniowa 38, 02-520 Warszawa, tel. (22) 849 84 69, fax (22) 646 36 72, www.wwf.pl - Poradnik - Jak oszczędzać energię w domu.
 • Instytut na rzecz Ekorozwoju, ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. (22) 851 04 02, fax (22) 851 04 00, www.ine-isd.org.pl.
 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., ul. Nowowiejska 21/25 00-665 Warszawa, tel. (22) 626 09 10; 234 52 42; 825 86 92, fax (22) 626 09 11, www.kape.gov.pl.
 • Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 151 lok. 25, 02-326 Warszawa, tel./fax (22) 290 29 42, tel./fax (22) 407 14 17, www.mae.com.pl.
 • Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, tel. (22) 50 54 661, fax (22) 825 86 70, www.nape.pl.
 • Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii, ul. Wołyńska 22, 60-637 Poznań, tel. (61) 846 02 35, fax (61) 846 02 09, www.ptce.pl.
 • Serwis www.topten.info.pl - informacje o najbardziej efektywnej energetycznie dziesiątce produktów wśród danej kategorii sprzętu i urządzeń powszechnego użytku - www.topten.info.pl.
 • Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, tel. 505 676 805, fax (22) 825 86 70, www.zae.org.pl.
Data publikacji : 11.10.2006
Data modyfikacji : 21.12.2022

Opcje strony

do góry