Up
 
 

Kompetencje Koordynatora

Koordynator prowadzi postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów między odbiorcami paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym a przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między prosumentami będącymi konsumentami a przedsiębiorstwami energetycznymi, które wynikają z umów:

  • o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, gazowej lub ciepłowniczej, w tym przyłączenia mikroinstalacji,
  • o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
  • o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła,
  • sprzedaży,
  • umów kompleksowych.
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom znajomego
Data publikacji 31.05.2017