Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/oze/aukcje-oze/faq/6550,2-Wytwarzam-energie-elektryczna-od-2010-r-Jak-moge-przystapic-do-aukcji.html
18.06.2024, 04:12

2. Wytwarzam energię elektryczną od 2010 r. Jak mogę przystąpić do aukcji?

Wytwórca, który rozpoczął wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji OZE przed 1 lipca 2016 r., zainteresowany uczestnictwem w aukcjach na sprzedaż energii elektrycznej, zobligowany jest do zarejestrowania konta w Internetowej Platformie Aukcyjnej (IPA) i złożenia za jej pośrednictwem deklaracji o przystąpieniu do aukcji. Zakres danych wymaganych do wskazania w deklaracji, a także dokumentów koniecznych do przedłożenia wraz z deklaracją, określa art. 71 ustawy OZE.

Należy pamiętać, że całkowity okres przysługującego wsparcia (łącznie w postaci świadectw pochodzenia oraz systemu aukcyjnego) obowiązujący wytwórców, którzy w danym roku wygrywają aukcję jest ustalany zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy OZE w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii, przy czym  okres ten nie może być dłuższy niż 15 lat od dnia pierwszego wytworzenia energii elektrycznej w danej instalacji, potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia i nie może trwać dłużej niż do dnia 31 grudnia 2039 r. 
Złożenie oferty we właściwej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej możliwe będzie wyłącznie w odniesieniu do instalacji, dla której Prezes URE wydał potwierdzenie przyjęcia deklaracji a administrator systemu zaakceptował deklarację o przystąpieniu do aukcji wysłaną za pośrednictwem IPA.

Data publikacji : 24.05.2016
Data modyfikacji : 21.02.2020

Opcje strony