Nawigacja

1. Czy mogę przystąpić do aukcji dla nowych instalacji, jeśli zamierzam wykorzystać używaną turbinę wiatrową?

Wytwórca energii elektrycznej w tzw. nowej instalacji OZE (która rozpocznie wytwarzanie po raz pierwszy po dniu zamknięcia aukcji), może przystąpić do aukcji wyłącznie w przypadku, gdy wchodzące w skład tej instalacji urządzenia służące do wytwarzania i przetwarzania energii elektrycznej zostały wyprodukowane w terminach określonych w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.) -   „ustawy OZE”- tj. w okresie 42 miesięcy, a w przypadku instalacji wykorzystujących do wytworzenia energii elektrycznej wyłącznie:

  • energię promieniowania słonecznego – w okresie 24 miesięcy,
  • energię wiatru na lądzie – w okresie 33 miesięcy,
  • energię wiatru na morzu – w okresie 72 miesięcy,

bezpośrednio poprzedzających dzień wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w tej instalacji odnawialnego źródła energii, a same urządzenia nie były wcześniej amortyzowane w rozumieniu przepisów o rachunkowości przez jakikolwiek podmiot. Powyższe wymagania nie dotyczą wytwórców zamierzających wytwarzać energię elektryczną w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, układzie hybrydowym oraz instalacji wykorzystującej wyłącznie hydroenergię.

Data publikacji : 22.03.2019
Data modyfikacji : 20.02.2020

Opcje strony

do góry