Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/oze/aukcje-oze/faq/8144,6-Kto-powinien-podpisac-oferte-w-aukcji.html
17.06.2024, 15:12

6. Kto powinien podpisać ofertę w aukcji?

Podpisy pod ofertą muszą złożyć wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji Wytwórcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, a w przypadku spółki cywilnej – wszyscy wspólnicy. Szczegółowe zasady składania podpisów pod ofertami zostały określone w §5 Regulaminu Aukcji, a także w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 48/2016.

Data publikacji : 22.03.2019
Data modyfikacji : 20.02.2020

Opcje strony