Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/oze/aukcje-oze/faq/8145,7-Jakie-sa-wymagania-organu-w-odniesieniu-do-harmonogramu-rzeczowo-finansowego.html
2023-10-04, 11:29

7. Jakie są wymagania organu w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego?

Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien określać zakres rzeczowy (etapy) inwestycji oraz przedziały czasowe ich realizacji – w układzie tygodniowym bądź miesięcznym licząc od wygrania aukcji jako pozycji startowej. Niezbędne jest oznaczenie w harmonogramie planowanego terminu pierwszej sprzedaży energii elektrycznej w systemie aukcyjnym. Harmonogram powinien ponadto określać planowany termin uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, a także zawierać źródła finansowania realizowanej inwestycji, w tym jednoznacznie określać, czy przedsięwzięcie to finansowane będzie ze środków stanowiących pomoc publiczną (w tym z kredytów bankowych o charakterze preferencyjnym).

Szablon harmonogramu rzeczowo-finansowego (w edytowalnym pliku) dostępny jest w zakładce „Przewodnik dla wytwórców”:

 

Data publikacji : 22.03.2019
Data modyfikacji : 20.02.2020

Opcje strony