Nawigacja

10. Czy wszystkie sprawy związane z udziałem w aukcji może załatwić pełnomocnik?

Zarówno wniosek o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji jak i deklarację o przystąpieniu do aukcji może podpisać i wysłać za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej pełnomocnik Wytwórcy. W takim przypadku do wniosku albo deklaracji należy dodatkowo załączyć plik w formacie „.pdf” zawierający pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wytwórcy a także  dowód wniesienia opłaty skarbowej z tytułu przedłożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia opłat skarbowych dostępne są w Informacji URE z dnia 17 stycznia 2020 r., dostępnej pod adresem:

https://www.ure.gov.pl/pl/oze/aukcje-oze/komunikaty/8672,Informacja-w-sprawie-wnoszenia-oplat-skarbowych-z-tytulu-wydania-zaswiadczenia-w.html

UWAGA: Powyższe nie dotyczy zasad składania podpisów pod ofertą sprzedaży energii elektrycznej w aukcji. Zasady składania podpisów pod ofertą reguluje §5 Regulaminu Aukcji, zgodnie z którym oferty w aukcji nie może podpisać pełnomocnik Wytwórcy (w tym prokurent). Dodatkowo, szczegółowe wymogi w zakresie składania podpisów pod ofertą omówione zostały w pytaniu nr 6 w ramach niniejszej informacji.

Data publikacji : 22.03.2019
Data modyfikacji : 21.02.2020

Opcje strony

do góry