Nawigacja

11. Czy pomoc publiczna udzielana w trakcie aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł jest legalna?

W dniu 13 grudnia 2017 r. Komisja Europejska zatwierdziła polski program wspierania energii ze źródeł odnawialnych o wartości 40 mld PLN (około 9,4 mld EUR). Więcej informacji można znaleźć w komunikacie prasowym Komisji Europejskiej, dostępnym pod adresem:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5261_pl.html

Data publikacji : 22.03.2019
Data modyfikacji : 20.02.2020

Opcje strony

do góry