Nawigacja

12. W jaki sposób mogę ponownie ubiegać się o zaświadczenie dla tej samej instalacji OZE, w przypadku kiedy poprzednie zaświadczenie straciło ważność a instalacja nie wygrała aukcji?

Aby ponownie uzyskać zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji dla instalacji odnawialnego źródła energii, dla której zostało już wydane zaświadczenie ale straciło ono ważność, należy ponownie wystąpić do Prezesa URE z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji dla tej instalacji.
Zakres danych i informacji, które musi zawierać wniosek, a także dokumenty, które należy do niego załączyć określa art. 75 ustawy OZE. Jeżeli stan faktyczny i prawny instalacji OZE od czasu wydania wcześniejszego zaświadczenia nie uległ zmianie, w treści wniosku należy zawrzeć prośbę o wykorzystanie dokumentacji zgromadzonej przez organ w trakcie pierwotnego postępowania administracyjnego (i kolejnych – jeżeli były) o ile nadal zachowuje ona aktualność oraz oświadczenie, że stan faktyczny i prawny planowanej instalacji nie uległ zmianie.

Data publikacji : 22.03.2019
Data modyfikacji : 20.02.2020

Opcje strony

do góry