Nawigacja

Podział na grupy spotkań informacyjnych dla wytwórców dot. aukcji OZE 15 i 16 grudnia

Nawiązując do Komunikatu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 64/2016, dotyczącego spotkań informacyjnych dla wytwórców zamierzających wziąć udział w tegorocznej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej z OZE, uprzejmie informujemy, że ze względu na bardzo duże zainteresowanie udziałem w spotkaniach, planowane dwa Panele zostały podzielone na poniższe grupy:

Panel nr 1 dn. 15 grudnia 2016 r.  dedykowany zagadnieniom związanym z zasadami obliczania dopuszczalnej pomocy publicznej w systemie aukcyjnym

I grupa  godz. 9:00 - 11:30

II grupa  godz. 12:00 - 14:30

Panel nr 2 dn. 16 grudnia 2016 r. poświęcony zasadom funkcjonowania Internetowej Platformy Aukcyjnej

I grupa  godz. 9:00 - 11:30

II grupa- godz. 12:00 - 14:30

Miejsce szkolenia nie ulega zmianie.

Osoby zaproszone do udziału w zajęciach zostaną poinformowane o grupie, do której zostały zakwalifikowane.

Data publikacji : 13.12.2016

Opcje strony

do góry